Logo

Hotline: 0913.936.323 (Mr. Thắng)

Cơ cấu tổ chức và năng lực
Tổ chức : Gồm 3 phòng và 5 xưởng sản xuất .Riêng phòng Thí nghiệm Las-xd 475 liên kết với Công ty TVXD CC hoạt động theo cơ chế riêng do ban Giám đốc 2 công ty quyết định.
sản phẩm mới


Thông tin đang được cập nhật!
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI