Logo

Hotline: 0913.936.323 (Mr. Thắng)

Cơ cấu tổ chức và năng lực
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TITHACO

Hình cơ cấu tổ chức
Tổ chức : Gồm  3 phòng và 5 xưởng sản xuất .Riêng phòng Thí nghiệm Las-xd 475 liên kết với Công ty TVXD CC hoạt động theo cơ chế riêng do ban Giám đốc 2 công ty quyết định.

Điều hành : theo cơ chế tập quyền  và phân lực
  • Tập quyền là Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và điều hành các phòng và xưởng
  • Phân lực là các phòng và xưởng được hạch toán độc lập theo cơ chế khoán sản phẩm và công trình tự cân đối thu chi ,điều hành ,lập kế hoạch sản xuất ,thi công công trình.Có quyền chấp nhận hoặc từ chối công trình khi đơn giá khoán không hợp lý.Có quyền nhận thêm công nhân hoặc bớt công nhân tùy theo nhu cầu công việc.
  • Phòng Kinh doanh được khoán theo doanh thu
  • Phòng tổng hợp gồm kế toán tài vụ,Ban giám đốc …. Được hưởng khoán theo tỉ lệ nộp gián tiếp của các xưởng sản xuất.
  • Xưởng thử nghiệm vật liệu mới nhận khoán theo nhiệm vụ của công ty hoặc yêu cầu của khách hàng .
Ban hành theo cơ chế công ty Tithaco
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI